Realizácia platby – Seminár pre manželov 01.-03.04.2022

Realizácia platby

1. Kreditnou kartou

Platba2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
Variabilný symbol:   202229
Poznámka: “vaše meno”


3. QR kódom

Pre nečlenov KJK:

Pre členov KJK: