Realizácia platby – Školský detský tábor 1 (ukončená prvá trieda – do 11 rokov) 16.-19.07.2024

Realizácia platby

1. Kreditnou kartou


Platba2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
VS: 202483
Poznámka: “vaše meno”


3. QR kódom

Pre nečlenov KJK:

Pre členov KJK: