Priska a Akvila

Bratia a sestry,

chcem sa s vami podeliť s tým, čím ma obohatil seminár “Priska a Akvila”. Zaznelo na ňom množstvo inšpiratívnych, praktických vecí pre manželov – vypichnem len tri.

Prvou je nepočúvať, odmietnuť hlas diabla, keď vo vašom srdci ohovára či osočuje vašu manželku/ manžela. Zabrániť mu narúšať vašu jednotu. A ak som počúval diabla, dal mu priestor, tak prosiť Boha o odpustenie. Nepoľavovať v rozhodnutí veriť Bohu, že je s vami a naplní plán radosti a pokoja, ktorý s vami ako manželmi má.

Diabol urobí všetko preto, aby narušil vašu jednotu, pretože práve rodiny sú prostredím, miestom, kde sa rozhoduje boj dobra a zla, kde sa rozhoduje o spáse. Teda oproti zasväteným ľuďom nie sme žiadna “B kategória”;-) Táto veľká úloha rodín je druhou vecou, ktorú chcem spomenúť.

A nakoniec, ak je do nejakej služby volaný jeden z partnerov, je do nej volaný aj druhý. Máme stáť pri sebe, vo všetkom sa povzbudzovať a motivovať. Navzájom sa dopĺňať.

Peter Kamensky