Príď na modlitbu príhovoru

Modlitba príhovoru je jedným z najúčinnejších prostriedkov, aby vstúpilo požehnanie (uzdravenie, oslobodenie, nový život, prosperita…). Je to modlitba s vierou.
Ak je potom modlitba sprevádzaná prítomnosťou viacerých bratov a sestier, tak sa naozaj dejú úžasné veci. Na modlitbe príhovoru je priestor pre tých, ktorí hľadajú východisko, pomoc v rôznych situáciách. Počas modlitby sa spoločne modlí za rôzne úmysly. Táto modlitba je postavená na Božích prisľúbeniach, ktoré sú v Božom Slove. Okrem modlitby za potreby, je tu priestor na osobný rozhovor.

Nové časy modlitby príhovoru: modlitby príhovoru – na stiahnutie