Pozývame ťa na 3 mesačnú MEDZINÁRODNÚ kerygmatickú školu v Čechách-Plzni

ypw.jpgPozývame ťa na formačné kurzy, ktoré organizuje Kerygmatická škola pôsobiaca v Českej republike. Je možné sa prihlásiť ako na všetky, tak na jednotlivé kurzy.

1. Kurz 8. – 10. 10. 2008 Hlavné uvedenie do školy
2. Kurz 13. – 17. 10. 2008 Prvky metodológie
3. Kurz 20. 10. – 15. 11. 2008 Analýza a syntéza kurzu Pavol
4. Kurz 17. – 21. 11. 2008 Analýza a syntéza pre formáciu kazateľov
5. Kurz 25. – 28. 11. 2008 Seminár pre kazateľov
6. Kurz 1. – 5. 12. 2008 Kurzy prvej formačnej úrovne (Filip, Svedectvo, Izaiáš, Kerygma, Dom modlitby)
7. Kurz 8. – 12. 12. 2008 Kurzy druhej formačnej úrovne (Pavol, Ján, Emauzy, Jozué a Komunita)
8. Kurz 15-19.12 Kurzy tretej formačnej úrovne (Kazateľ, Mojžiš, Ježiš v 4 evanjeliách, Tajomstvo Pavla a Evanjelizovať s mocou)

youngypeople.jpg


Dátum: Od 8. októbra do 20.decembra 2008
Miesto: Hotel Klášter Teplá, Plzeňská diecéza, Česká republika (
www.hotelklastertepla.cz)
Študenti: Osoby, ktoré sa už zúčastnili nejakých kurzov Kerygmatickej školy
Učitelia: Tím školy a pastieri Koinonie Ján Krstiteľ
Jazyk: Taliančina s prekladom do angličtiny; možnosť prekladu do iných jazykov iba pre početné skupiny


Cena: 25 Euro za deň, zahŕňa v sebe plnú penziu a ubytovanie v dvojlôžkových izbách so sociálnym zariadením, študovňa s internetom gratis (wireless) a kaplnka


Vyučovanie: od pondelka do piatku; sobota a nedeľa je voľná


Obsah: teória a prax základných kurzov programu kerygmatickej formácie s počtom 40 hodín týždenne s možnosťou výberu celkového programu, alebo jednotlivých kurzov


Titul: Diplom s osvedčením pre absolventov celého cyklu alebo jednotlivých kurzov

Prihlásiť sa môžeš na http://www.koinoniagb.org/ITA/iscrizioni.html alebo sklene@koinoia.sk