POZVÁNKA NA TURÍCE:

Túžiš po mocnej skúsenosť s Duchom Svätým? Chceš zakúsiť Jeho neobyčajnú moc v tvojom živote?
Neváhaj a príď!!!

Kam?:

Bratislava, 27.05.2012, od 10:00 – 14:00 hod., ul. Račianska 190, SOŠ Polygrafická;

Martin, 26.05.2012, od 10:00 – 14:00 hod., ul. Kollárová 73, SOŠ obchodu a služieb;