Nový život na kurze Filip

Ako to? Niekto sa snáď narodil? Áno v Sklenom sa zrodilo okolo 50 nových životov, veď sám Ježiš hovorí: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. A ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedá: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.  Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.  Ako sa to však môže stať?  Ježiš znova odpovedá: Amen, amen, hovorím ti: O tom, čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, o tom vydávame svedectvo. Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.  Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.

Títo ľudia si neprišli vypočuť iba krásne prednášky a svedectvá, a potom sa vrátiť do svojich starých koľají. Rozhodli sa vstúpiť do dobrodružstva viery, do nového života s Ježišom. Ako otec drží za ruku svoje dieťa a kráča s ním, tak aj nebeský Otecko vzal za ruku tieto  Božie deti. Ich životy nestoja viac na ich vlastnej sile a snažení. Majú Otecka, ktorý ich miluje a stará sa o nich. Na tomto kurz bolo vnímať priateľskú a radostnú atmosféru, kde nám aj počasie umožnilo byť vonku a zahrať si volejbal. V piatok nechýbala skvelá pizza s novinkou, čapovaným pivkom. Kurz mal  medzinárodnú účasť, prednášal mám Michele zo Sicílie v talianskom jazyku. Na modlitbách sme zakúšali mocnú prítomnosť Pána a Jeho obrovskú lásku ku nám. Bol to skvelý čas so skvelými ľuďmi. Vďaka Otecko za nový život!!!

Chceš aj ty nový život,  vyskúšaj to s Ježišom!