Téma mesiaca: “NOVODOBÝ EXODUS”

uniden-gps352.pngTéma mesiaca JÚN: Slovo „Exodus“ je mnohým z nás známe. Poznáme ho z Biblie, je viazané k Izraelskému ľudu, ktorý musel prejsť svojou cestou, aby vstúpil do „zasľúbenej zeme“. Ak pre teba Božie slovo nie je prázdne, ale je „tvojim svetlom a pochodňou na tvojich chodníkoch (por. Ž119,105)“ vieš, že aj na teba čaká „Exodus“, ktorým je potrebné prejsť. Výzvou pre celú Cirkev dnešnej doby je prejsť z individualistickej formy duchovného života k mentalite a postoju spirituality spoločenstva!!!

Ak by som mal napísať, koľko vecí treba zvládnuť na to, aby si vošiel do zasľúbenej zeme, bolo by toho dosť. Prv, ako sa niekto vyberie do zasľúbenej zeme, potrebuje vedieť správny „smer“! Možno si jeden z tých, ktorí síce vedia čo je zasľúbenou zemou, ale nevedia „ako“ tam ísť, aký je správny smer. Keď sa chce niekto orientovať v situácii, kde nepozná smer, potrebuje zistiť, kde je SEVER! Podľa severu sa orientuje správne.

To, čo chceme, je požehnanie od Ježiša, život v evanjeliovej prosperite. Chceme žiť v slobode, v zdraví, v jednote. Chceme, aby aj iní spoznali Ježiša a mali „nový život“. Ak toto naozaj chceš aj ty, potrebuješ v prvom rade zmeniť vlastnú mentalitu (por. Rim12,2). Potrebuješ hľadať sever a zachytiť sa ho.

dsc00218.JPGSever, ktorý je najpodstatnejší má názov MENTALITA (životný štýl) SPOLOČENSTVA (komunita, koinonia). Žiť a zapojiť sa do nejakého kresťanského živého spoločenstva nie je doplnenie klasického spôsobu prežívania viery, nejedná sa o nový atraktívny doplnok. Jedná sa o hlboké premyslenie nastavenia a štýlu duchovného života. Toto je smer, ktorým máme jednoznačne ísť. Premeniť náš život na život, ktorý v sebe nesie znak nášho Boha (trojjediný Boh – spoločenstvo Otca, Syna a Ducha Svätého).

 

Každý človek hľadá svoje šťastie a môže ho nájsť prostredníctvom stretnutia sa s inými. Osoba totiž môže zakúsiť prijatie (lásku) len vo vzťahu k druhej osobe. Spoločenstvo v sebe nesie pohyb, dynamizmus a život. Vzájomným odovzdávaním sa a prijatím , odkrývaním svojho vnútra, odhaľovaním sa s dôverou. V tom je naozajstné požehnanie.

Ak má na teba zostúpiť Duch Svätý a ak chceš ozajstné pomazanie, tak potrebuješ novú turičnú skúsenosť! V Skutkoch apoštolov (por. Sk2) je jasne vidno, že prvým znakom jeho prítomnosti je vytvorenie jednoty a spoločenstva. Znak, ktorý ukazuje na to či si naplnený Duchom Svätým je tvoj životný štýl. Máš spoločenstvo? Si v nejakom živom spoločenstve?

Nestrať nikdy „sever“, ináč zablúdiš a ostaneš sám. Prejdi aj ty „Exodusom“ a určite zakúsiš nové veci. Vykroč a dôveruj Ježišovi. On sám dal prisľúbenie: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi (Mt18,19-20)“.

Pastier Oázy Sklené

Vladimír Beregi