Téma mesiaca: “Čas milosti”

web

„Vďaka Pánovej láskavosti nám nie je koniec, pretože jeho milosť a súcit nepomíňajú. Sú nové každé ráno.
Veľká a hojná je tvoja stabilita a vernosť.“ (Nár 6, 22-23)
Ak práve čítame tieto riadky, Pánová láskavosť sa neskončila.
Ak stojíme v bránach nového roka, nových možností a nových výziev, Jeho milosť a súcit sa nepominuli.
Ak plní nádeje hľadíme do budúcich dní, Jeho stabilita a vernosť k nám je stále veľká a hojná.
V jednu tmavú noc prišlo do temnoty ľudstva svetlo- Ježiš Kristus, Boží Syn. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svetla. Už nie sme viac pod zákonom, ale pod milosťou. Už nie sme viac otroci, ale synovia a dcéry.
Moment, v ktorom sa temnota zmenila na svetlo, odštartoval nový čas. Akoby sa všetko dovtedajšie vymazalo a začalo nové, akoby sa ručičky hodín postavili na dvanástku, akoby práve stvorené listy stromov pokrývali svieže kvapky rosy. Nový začiatok. Nový čas. Čas milosti a súcitu. Nových šancí. Špeciálne prejavená Božia láska, ktorá má meno: Ježiš Kristus.
Božie slovo nám v 2. kapitole Korinťanom 6,2 hovorí, že tento čas milosti nebol a nie je ohraničený. Trvá podnes. Každý deň, každú hodinu, každú sekundu. „Hľa, teraz je čas milosti, teraz je deň spásy.“ Každé ráno vychádza slnko. Každé ráno sa prebúdzame do Jeho láskavosti.
Do života v hojnosti, ktorý nám vydobyl. (por.Jn10,10)
Každé ráno nám dáva silu do nového dňa.
Do skúšok, ktorými prejdeme ako víťazi. (por. Rim 8,37)
Do ťažkostí, ktoré prekonáme. (por. Ž 18,30)
Do úloh, ktoré zvládneme. (por. Fil 4,13)
Každé ráno dvíha našu hlavu nad našich nepriateľov. ( por. Ž 27,6)
Každé ráno je pripravený nám žehnať. (por.Iz 30,18)
Lebo Jeho láskavosť nekončí.
A nech sa stane čokoľvek, bez ohľadu na situáciu, okolnosti, veci, ktoré riešime, chyby, ktorých sa dopúšťame, púšť, ktorou prechádzame, môžme byť vždy plní radosti a nádeje, pretože Jeho milosť a súcit sú nové každé ráno. (por. Jn 16,33)
Jeho odpustenie a prijatie sú nám neustále k dispozícii. Jeho sila a Jeho radosť, jeho entuziazmus a dynamizmus nás očakávajú. Jeho rozhodnutie nás milovať je pevné a nemenné. Každé ráno. Každý deň. Nebojme sa teda vykročiť do čohokoľvek. Zmocnime sa všetkého toho, čo nám Ježiš svojou smrťou a zmŕtvychvstaním získal. Vždy nám totiž vychádza v ústrety so svojim požehnaním. (Ž 21,4) Jeho láskavosť k nám sa nikdy nevyčerpá, nikdy nezmenší, nikdy neoslabne. Navzdory všetkému.
„Hľa, teraz je čas milosti, teraz je deň spásy.“