Kurz Prvotná láska

V každom manželstve je dôležité nájsť inšpirácie k neustálemu obnovovaniu spoločného života. Tieto inšpirácie boli ponúknuté počas kurzu “Prvotná láska” všetkým manželským párom. Gestá, postoje, slová, ktoré spôsobujú tú lahodnú chuť lásky boli obsahom prednášok. V radostnej atmosfére sme mohli byť svedkami obnovenia prvotnej lásky manželov. Nikdy nie je neskoro! Všetko je možné tým, ktorí sa odvážia prejaviť si znovu tie nádherné prejavy prvotnej lásky.