Kurz pre manželov Kamikadze lásky 06.-08.01.2023

Nový rok 2023 začal v našej Oáze Sklené skvele.
Je to preto, lebo sme ho odštartovali evanjelizáciou.
Konkrétne evanjelizáciou manželských párov.
Podarilo sa nám zorganizovať nový kurz s názvom “Kamikadze lásky”.
Hlavná myšlienka čerpala z Božieho slova “miloval ich do krajnosti” (Jn 13,1).
Už samotný názov kurzu načrtáva a odhaľuje úžasnú charakteristiku Kristovej lásky: slovo je sprevádzané gestom.
Manželia sa mohli spoločne vrhnúť práve do tejto dynamiky lásky a obnoviť si tak ich manželskú prísahu: “nikdy ťa neopustím a budem ťa milovať a ctiť po všetky dni”.


Kurz pre manželov "Kamikadze lásky" 06.-08.01.2023

Obrázok 1 z 167