Kurz pre manželov “Dobrí správcovia”

Kristus vstal z mŕtvych milovaní bratia a sestry!
Duch Svätý mocne prehováral do našich sŕdc počas kurzu Dobrí správcovia. Ako hovorí Božie slovo na tento komunitný rok: ,,Vráťte sa do pevnosti zajatci nádeje, dnes oznamujem: dvojnásobne Vám vynahradím!” (Zach 9,12!) Aj my sme sa utvrdili v potrebe nanovo vzbudovať základy spoločného kráčania, ktoré v priebehu času vybledli. Z kurzu sme odchádzali nanovo naštartovaní, rozhodnutí navzájom si pomáhať v  konkrétnych  krokoch, ktoré nám Duch Svätý za ten čas vkladal do sŕdc.
Správcovstvo nie sú naše emócie ale Božie princípy, na základe ktorých dávam svojmu partnerovi ten najlepší a plánovaný čas, nie zvyšok či nadbytok. Každý deň nech nás preniká vďačnosť, za poklady nám zverené.
Vďaka Pánovi, bratom a sestrám za prijatie, svedectvá a povzbudenia!

Lukáš a Monika Záhorovci