Kurz Osobná modlitba

Bolo úžasné vidieť toľko ochotných ľudí, ktorí  sa túžia naučiť modliť celým srdcom a s Božím Slovom. Na kurze osobná modlitba sa mohol každý konkrétne naučiť modliť vlastnými slovami vychádzajúcimi zo srdca, čítať Božie Slovo a použiť ho v modlitbe, spievať na chválu Ježišovi. Každý si odniesol aj konkrétnu pomôcku, schému, ktorá je usmerňovačom pri modlitbe. Predovšetkým sme zakúsili super atmosféru moci spoločnej modlitby, ktorú si odnášame do svojich rodín, kde chceme budovať náš život postavený na Ježišovi. Chceš, aby tvoj život mal pevný zaklad a stabilitu? Začni sa modliť! Ak ti to nejde, nešomri! Príď medzi nás! S Ježišom je všetko možné a ľahšie.