Kurz: Čo očakávaš od partnera v Sklenom 1

tr1Od 6. do 8 februára k nám do Skleného zavítalo 20 manželských párov z rôznych častí Slovenska a rôznych vekových kategórií. Okrem nich sme sa potešili aj dvom mladým snúbeneckým párom. Kurz organizovala oáza Sklené: o. Vladko v spolupráci s talianskou oázou z Camparma. Konkrétne prišiel pastier o. Artur Bilski a manželia Sergio a Marína Giugioloni, ktorý slúžia v práci s rodinami.

Prítomnosť Ducha Svätého a jeho konanie prinieslo pekné ovocie.

Nech hovoria konkrétny svedkovia. Oslovili sme jeden manželský a jeden snúbenecký pár, ktorým sme položili zopár otázok.

Lukáš a Monika, mladý manželský pár z Dolnej Lehoty, sú koordinátormi v komunite. V manželstve žijú spolu 3 roky, majú jedného syna Filip, ktorý bude mať 2roky.

Nany a Martin, úžasný snúbenecký pár, obaja študenti medicíny v Martine.

1.Čo si očakával/a od tohto kurzu?

Lukáš: Očakával som konkrétne odpovede na moje otázky, na problémy či odlišné názory, ktoré máme v manželstve e nedokážeme nimi pohnúť.

Monika: Tešila som sa na nové povzbudenia do manželstva a na bytie spolu aj s internými bratmi, sestrami.

2.Kurz naplnil tvoje očakávania?

Lukáš: Áno, bol pre mňa povzbudením a na 90% mi zodpovedal na moje otázky. Bolo pre mňa obohacujúce počuť rozprávať o takýchto témach kňaza.

Monika: Zakúsila som tu prijatie a priateľstvo. Nové podnety a odpovede na moje otázky. K niektorým témam sa budem ešte vracať doma, pretože chvíľami som musela odchádzať kvôli synovi.

3.Čo konkrétne si dostal/a?

Lukáš: Uvedomil som si, že veci, ktoré sme na začiatku manželstva žili, akoby časom vyprchali, stali sa rutinou, samozrejmosťou a my sme ich žili stále menej. Prostredníctvom tohto kurzu sme sa vrátili k prvotnému.

Monika: Po čase sa manželstvo stane len „hlinenou nádobou“ a počas týchto dní sa kládol dôraz na poklad, ktorý je v tej hlinenej nádobe.

4.Podľa Teba má zmysel zúčastňovať sa takýchto kurzov?

kurz-255Lukáš a Monika: Áno, určite má zmysel. Aj keď mnohé veci už vieme, ale je to čas, ktorý nás posúva dopredu.

5.Chcete niečo odkázať dnešným manželským párom?

Monika: Povzbudzovať sa, zdieľať sa, rozprávať, rozprávať, rozprávať!

To je základné, bez toho to nejde.

Lukáš: Obnoviť si prvotné bytie spolu, dôveru. Aspoň raz do roka absolvovať manželský kurz. Túžiť mať stále viac. Stále viac!!!

link na info o kurze:  Čo očakávaš od partnera

Oáza Sklené