Keď počúvam piesne, ktoré si naše deti pospevujú, vidím, že Duch Svätý sa ich dotýka a chváli v nich Krista.

KVZM! Sme Lukáš a Monika Záhorovci a spolu s našimi deťmi sme strávili úžasný čas v Sklenom na rozprávkovom lese. Bol to čas novej skúsenosti a dobrodružstiev, ktoré nás a naše deti sprevádzali na ceste, počas ktorej sme spoznávali kreatívnym spôsobom, kým je pre nás Ježiš Kristus. Čas, kedy sme my dospelí a deti zakúšali Božie kráľovstvo cez budovanie priateľstiev s inými rodinami a s internými členmi KJK. Vďaka všetkým, ktorí sa pre realizáciu rozprávkového lesa namáhali, pretože ich námaha nebola daromná v Pánovi, ale priniesla a prináša ovocie aj teraz, keď sme už doma. Keď počúvam piesne, ktoré si naše deti pospevujú, vidím, že Duch Svätý sa ich dotýka a chváli v nich Krista. Boh mi ukazuje, že Božie slovo, ktoré sa v nich zasievalo počas víkendu je účinné, a to nie len v čase, keď sme boli v Sklenom ale Jeho konanie v deťoch pokračuje aj tu doma. Chcem vám povedať k tomu malé svedectvo, ako svedčil náš štvorročný Filip o Kristovi.

V pondelok, keď som šla s Filipkom a Sárou do obchodu, Filipko si chcel zobrať so sebou záložku, ktorú dostávali deti na poslednom stanovišti. Je na nej napísané : „ JEŽIŠ ŤA MILUJE“. Celou cestou si ju niesol v ruke a keď sme prišli do obchodu, prvé čo urobil, vykročil rovno k predavačke aj so záložkou. Ona sa ho pýtala, že čo to má. A on jej hovorí „ Pozri tu je napísané, že ťa Ježiš miluje!“

Stála som ďalej a videla som ako si Ježiš použil vo Filipkovi to, čo vložil do jeho srdca počas víkendu v Sklenom. Oči sa mi zaliali slzami vďačnosti k Ježišovi, ktorého láska nepozná hranice a vylieva sa na nás cez koho On chce a spôsobom akým sa On rozhodne. Vďaka vám všetkým, interným aj externým členom, ktorí ste nám s láskou slúžili a stali ste sa pre nás vzácnou nádobou na vznešené ciele v rukách nášho Pána! Máme vás radi!

Záhorovci