Dobrí správcovia zasiahli na správne miesta

Kurz Dobrí správcovia zasiahol 3 snúbenecké a 30 manželských párov, ktoré prišli cez víkend do Koinonie Ján Krstiteľ v Sklenom. Kurz viedol o. Vladimír Beregi, ktorý ukazoval na dôležitosť 4 prvkov a to vernosti, múdrosti, rozvíjaniu a chráneniu v kontexte tela, detí a hmotných dobier. Kurz bol nielen o výnimočných prednáškach, ale aj o čase zdieľania a oddychu. Manželia sa mohli zdielať medzi sebou, ale spolu s ostatnými pármi, ktoré na kurz zavítali, či už sú dlhé roky v Koinonii, alebo prišli na stretnutie prvý krát. Bol to čas a atmosféra priateľstva, dôvery, povzbudenia, zábavy ale i načerpania múdrosti nielen do výchovy detí, alebo budovaniu manželského vzťahu prostredníctvom tela a ducha. V neposlednej miere takisto bolo dôležité ako správne hospodáriť s tým čo nám Pán dáva. Kto by mal túžbu ísť na kurz vrelo odporúčam, osobne pre nás to bol jedinečný čas.

Peťo

viac foto na facebooku kjk magazín