Cristo e risorto!

17.JPGS týmto pozdravom mi nedávno Michal Irsák napísal email, ktorému som sa veľmi potešil, už kvôli tomu, čo bolo v jeho obsahu. Michal, ktorý už nejaký čas pôsobí USA v ňom opisuje, ako sa Duch Svätý prostredníctvom Koinonie Ján Krstiteľ rozlieha po celom svete a ako KJK rozvíja svoje aktivity. V nasledujúcom článku sa i Vy môžete pozrieť do oblastí v ktorých Koinonia rozvíja svoje korene a kde sa šíri Božie slovo.

Michal píše: Od 19. marca do 14. júna prevažná časť aktivít Medzinárodnej evanjelizačnej školy sa presunula do New Yorku, USA. Pridali sme sa k nášmu bratovi a sestre z Koinonie Jan Krstiteľ, ktorí žijú v Brooklyne: O. Claudio a Liliana.

4696-4.jpgbrooklyn-bridge_-new-york-city_.jpg91.JPG

Ostatní bratia a sestry žijú v Los Angeles, California

downtown-los_angeles-night2.jpgdowntown_los_angeles_california.jpglosangelespic.jpg

(viac informácii o týchto realitách, ktoré sa rodia v USA )

mapdata.gif

 

Pán otvoril pred nami dvere a povolal nás evanjelizovať tuto zem, aby sa aj tu vedelo s istotou, že Boh ustanovil Pána a Mesiáša: Ježiša ukrižovaného a z mŕtvychvstalého, pre odpustenie hriechov a dar Ducha Svätého. Pre všetkých je totiž prísľub, pre tých, ktorí sú vzdialení a pre tých, ktorých zavolá náš Pán.

claudio-closeup-lighter.JPGProstredníctvom evanjelizačných stretnutí, omši a evanjelizačných kurzov (Filip, Emaus, Oheň…) a našich lekcii angličtiny na Manhattane prinášame ďalším naše svedectvo osobného stretnutia so zmŕtychvstalým Ježišom, ktorý nám dal život plný radosti. Pán nás napĺňa úžasnou radosťou, ktorá prichádza z ohlasovania Kerygmy a účinnosti osobného svedectva. V skutku nie sú to slova ľudskej múdrosti ale ohlasovanie veľkých veci, ktoré Pán urobil v našich životoch.

 

Michal

link na stránku kerygmatickej školy

 

Oáza Sklené