Čo nového sa udialo v KJK?

Čo nového sa udialo v KJK?
19.-21.02.2009 sme sa opäť vydali za novým dobrodružstvom. Nie žeby nám tie predchádzajúce nestačili, ale ako hovorí apoštol Pavol: „ lebo nás ženie Kristova láska…”
(2 Kor 5,14 ). Tentoraz sme to nasmerovali do Ivanky pri Dunaji, kde nás pozval evanjelizovať otec Maroš Lovič. Urobili sme tam kurz Filip.
Do nášho tímu horlivých evanjelizátorov pre Ježiša patrili: O. Vlado Beregi, Valera Kresik, Tomáš Snop, Miško Galia, Betka Švecová, Helenka Vyhonská, Martina Váchová, Táňa Sládkovičová, Zuzana Altmanová.

Že Ježiš Kristus je živý a skutočne koná aj dnes: dáva radosť tam kde je smútok, oživuje čo ochablo, napĺňa novou nádejou a odvahou kráčať vpred a nevzdávať sa, dáva pravý zmysel životu, som mohla byť svedkom nielen ja (Betka), ale aj náš tím, a hlavne samotní účastníci, ktorí odchádzali z kurzu plní radosti.

Každá evanjelizácia na ktorej sa môžem aktívne zúčastniť je pre mňa obrovským bohatstvom. Už len tým, že môžem svedčiť o Ježišovi čo urobil v mojom živote, rastie moja viera a stále viac odkrývam tvár Krista v bratoch a sestrách.

Život s Ježišom je obrovským dobrodružstvom. Tak neváhaj a riskuj!

Nemáš čo stratiť! Získaš ten pravý a jediný „poklad”, ktorý sa možno usiluješ nájsť v rôznych pokladoch tohto sveta.

Dám ti úžasnú ponuku: – evanjelizačné stretnutie Ježiš uzdravuje v Banskej Štiavnici, 02.

mája tohto roku, od 16.00 – do18.00 hodiny, na Katolíckom

gymnáziu sv. Františka Assiského, ulica Kammerhofská 1;

– evanjelizačné stretnutie Ježiš uzdravuje v Bratislave, 05.apríla tohto

roku, od 10.00 – do 16.00 hodiny, na Súkromnej strednej odbornej

škole na Ružinove, ulica Ružinovská 1;

151413112211310198373635243342616

Oáza Sklené