Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa

fotka skola web
Dňa 20. januára 2015 sa zapíše do histórie našej oázy, pretože sa zrodilo ďalšie Božie dielo novej evanjelizácie:
Cirkevná základná škola. Je to prvá základná škola, ktorú otvára naša Koinonia v spolupráci s ďalšími zanietenými
Božími ľuďmi. Škola bude fungovať v meste Partizánske od septembra 2015 a to 1. a 2. ročníkom. Postupne chceme,
aby sa v priebehu 9. rokov škola rozrástla na deväť ročníkov. V rámci tohto projektu máme v pláne otvoriť taktiež
Cirkevnú materskú školu.

Vnímame toto dielo ako Boží dar a zároveň pozvanie do nových vecí, a preto vás prosíme o modlitebnú podporu.

Stojí pred nami dielo, ktoré si bude vyžadovať angažovanosť, entuziazmus, múdrosť, rozlišovanie a trpezlivosť.

Cirkevnú základnú školu je možné podporiť taktiež finančne, zvlášť v jej začiatkoch, pretože nás čaká rekonštrukcia priestorov školy a jej vybavenie.

Číslo účtu je: 2943464686/1100

Názov účtu je: KJK – ZŠ CIRKEVNÁ