Camp mladých 2021: Druhý dych!

Naber Druhý Dych! Naber Silu Ducha, Múdrosť Ducha = Boží charakter a zachytávaj Božiu prítomnosť skrze pokoj a radosť vo svojom živote.
Ako sa opäť, aj po dvoch vlnách korony, nanovo naštartovať v nasledovaní Ježiša a budovaní priateľstva, sme sa dozvedeli na tábore mladých 18+ v Sklenom.
Rôzne zážitkové aktivity, téma olympiády, čas na zdieľanie, dynamiky, svedectvá, modlitby nám vytvorili peknú atmosferu dôvery, kde Ježiš konal nové veci v nás a okolo nás.
Povzbudzujeme aj Teba: Bež za Ježišom tak, aby si sa zmocnil víťaznej ceny v Tvojom živote. 1 Kor 9, 24
Vďaka za priateľstvo a dôveru.