Boli sme v Klátove

Nie každý deň sa človek dostane na miesto kde môže zachytiť čas, ktorý tam plynie. My sme tento víkend túto chvíľku zachytili v koinonii vo Vyšnom Klátove. Na začiatku tam nebolo nič, časom sa z toho stáva miesto, kde môžu žiť bratia a sestry z koinonie Ján Krstiteľ, kde môžu prichádzať ľudia, ktorí túžia spoznať Krista. Boli sme tam práve v čase keď sa dom v Zlatej Idke definitívne uzavrel a všetci prišli na miesto, ktoré si vybudoval, resp. buduje Pán.