Ako bolo na Kurze Filip 21-23.10.2022 

Atmosféra kurzu Filip (Sk 8) je jedinečná a neopakovateľná. To najsilnejšie, čo sa dotýka sŕdc, je Kerygma: Zachraňujúca zvesť o Ježišovi, ktorá premieňa životy:

Boh ťa miluje osobne, bezpodmienečne, ako prvý a vždy chce to najlepšie pre Teba!
Hriech nedôvery ti to nedovoľuje zakúšať.
Ježiš prišiel (Ján 3,16), aby vytrhol túto nedôveru z Tvojho srdca, a tak ťa zachránil.
Uver tomu a obráť sa k novému životu.
Duch Svätý začne obrovské dielo premeny v Tvojom živote. Dá ti nové srdce.
Spoločenstvo, komunita, priatelia ti pomôžu v tejto skúsenosti rásť.

50 ľudí, či mladších alebo starších, prežilo krásny víkend s touto oslobodzujúcou správou v Sklenom. Dovoľ Ježišovi, nech aj Teba naplní šťastím a novým životom. Čo urobil Ježiš pre mňa, to chce urobiť aj pre Teba!


Kurz Filip 2022

Obrázok 2 z 71