Vitaj na DéeMku

V roku 2009 mi Boh zmenil život. Živý Ježiš sa dotkol môjho srdca a ja som ho prijal ako jediného Spasiteľa a Pána môjho života. Veľké veci mi urobil Pán

Značka Dom modlitby

Prichádza jar a s ňou aj nové nápady. Jeden z nich je urobiť nejaké zmeny vo vlastnom dome, alebo byte. Ak chceš dobrú radu, tak sa obráť na super architekta, volá sa Duch Svätý. Neexistuje projekt, ktorý by sa mu nevydaril. Každý kto sa na neho obrátil a nechal ho urobiť si svoju prácu, ostal…

Do roka sme postavili dom

Bola som mladé dievča, ktorého vzťah k Bohu by som charakterizovala návštevou kostola v nedeľu a v prikázané sviatky, pár krát do roka na spoveď a to bolo všetko. Na Boha som si najviac spomenula keď som mala nejaký menší problém, napríklad pred skúškou a potom som často naňho zabudla.

Znak Pánovej vernosti

25.11 o 18:00 sa v Banskej Štiavnici otvorili brány Domu modlitby pre mladých. Prvého stretnutia sa zúčastnili traja chlapci a dve dievčatá a svojou prítomnosťou nás poctili aj mladí z oázy, ktorí sa rozhodli, že nás

DOM MODLITBY – vrch zázrakov

Hovoriť o dome modlitby, ako ho vníma Koinonia Ján Krstiteľ, znamená nazrieť do Božieho slova a čerpať z neho svoje opodstatnenie. V knihe proroka Izaiáša sa píše, že Boh už pripravil hostinu s vyberanými a výdatnými jedlami a vynikajúcimi vínami (por. Iz 25,6). Nás by malo zaujímať presné miesto, kde sa táto hostina uskutoční. Ak…

DOM, V KTOROM SA BÝVA

Základným prvkom Domu Modlitby je dom. Sám názov naznačuje: bez domu, niet Domu Modlitby. Prečo dom? Lebo je miestom kde sa žije, je prirodzeným miestom človeka. Aký dom? V ktorom sa prežíva a prebýva, nie neosobná stavba. Koho? Tvoj vlastný dom. V ktorom žiješ, raduješ sa, plačeš, dúfaš, miluješ, zápasíš…. jedným slovom – kde žiješ…