TURÍCE 2020 – NIE SILOU A NIE MOCOU, ALE MOJÍM DUCHOM!

 Turice 2020 baner
NIE SILOU A NIE MOCOU, ALE MOJÍM DUCHOM!


Kristus vstal z mŕtvych!
Vyliatie Ducha Svätého je jeden z najdôležitejších momentov našej spásy.
Od tejto skúsenosti sa odráža aj náš duchovný život a náš vplyv na tento svet.
Nenechajme si újsť možnosť občerstviť a obnoviť túto skúsenosť. Skúsenosť vyliatia Ducha Svätého.
Zakladateľ Koinonie Ján Krstiteľ o. Ricardo Argañaraz je jedným z tých, ktorí zakúsili vyliatie Duch Svätého
v období prebudenia Katolíckej cirkvi v minulom tisícročí. Obdobie po II. Vatikánskom Koncile bolo obdobím obnovy v Duchu Svätom.
Týmto videom nas chce o. Ricardo povzbudiť k opätovnému otvoreniu sa na novú skúsenosť Turíc.


Ponúkame vám šnúru prednášok zakladateľa Koinonie Ján Krstiteľ o. Ricarda.

Témy, ktorým sa venuje sú:
1. Priprav sa na vyliatie Ducha
2. Vyliatie Ducha a jeho oslobodzujúca moc
3. Pôsobenie a konanie Ducha 
4. Sila Ducha v nás a dary Ducha Svätého
5. Charizmy a vyzbrojenie do života viery
6. Zoslanie Ducha Svätého