Téma mesiaca: “Ježiš ťa chce slobodného/slobodnú!”

sloboda

Do mesiaca jún sa rozbiehame hneď po Turícach. Vychádzame postupne z karantény a vstupujeme do novej etapy. Do nových vecí môžeme vstúpiť len vďaka Duchu Svätému. To On dáva nový vietor do plachiet, nové farby do nášho života a nové potoky do suchých údolí. Zo suchých kostí robí armádu bojovníkov a z kamenných sŕdc srdcia z mäsa. Premieňa, uzdravuje, posilňuje, rozpaľuje, robí z nás nové stvorenia. 

Ježiš, ktorý sám zakúšal silu Ducha Svätého, sa často pýtal ľudí, ktorí za Ním prichádzali: “Čo chceš, aby som ti urobil?” Veľakrát sa mi tá otázka zdala zbytočná, veď je jasné, že slepý potrebuje vidieť, chromý chodiť, malomocný chce zdravé telo. Ale Ježišovi ide stále o viac. Jeho láska ťa predchádza, je Alfa a Omega. Je najlepší kardiochiriurg. Je Láskou. Láska Ťa chce vidieť slobodného. Láska Ťa chce vidieť slobodnú. Čo chceš od Neho? Vyjadri to. Povedz mu to. Čo žiadaš od Neho? Pripomeň mu to. Po čom túžiš? Prejav to pred Ním. Čo ti pomôže? Spýtaj sa ho na to. 

Pán je Duch a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. 2 Kor 3,17 

Byť slobodným užívať si Ježišovu spásu a milosť. Byť slobodným v čase dobrom či zlom. Slobodným dôverovať, že Ježiš mi dáva a vždy dá všetko, čo potrebujem. On sa postará. Slobodným milovať a nechať sa milovať. Slobodným od strachu, smútku, od posudzovania, od robenia chýb, slobodným od neodpustenia, výčitiek. Slobodným dať druhú šancu sebe a druhým. Slobodným svedčiť o Ježišovi a nebáť sa toho, čo druhí povedia. 

Ježiš Ťa so svojím Duchom tlačí a zároveň pozýva vykročiť na cestu novej slobody. Učeníci po Turícach vykročili do ulíc Jeruzalema a do ulíc celého sveta ako slobodní. 

Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz. 2 Kor 3, 18 Kde je Pánov Duch, tam je sloboda. 2 Kor 3,17 

Ježiš sa pýta dnes aj Teba: ”Čo chceš, aby som ti urobil? Čo mám v Tebe premeniť? Čo môžem ovplyvniť? V čom ti mám pomôcť? Čo ťa rozradostní? Čo chceš dosiahnuť? A čo chceš prekonať a zdolať?” Povedz mu: “Ježiš, Ty ma naozaj miluješ. Tak mi daj Tvojho Ducha a voveď ma do slobody! Premeň ma. Uvoľni ma z pút strachu a obáv. Zober zo mňa bremeno, ktoré neviem uniesť. Pomôž mi kráčať. Pomôž mi aj bežať. Urob ma slobodným (slobodnou). Daj, nech žijem ako Boží syn (Božia dcéra)”. 

Sme slobodní nie preto, že si slobodu vynucujeme, ale preto, lebo ju jednoducho žijeme. 

Do toho! S odhodlanosťou a pomocou Ducha Svätého.

Oáza Sklené