Téma mesiaca: “Výnimočný čas”

irina-murza-oby71qjeNJI-unsplash

Ešte malá chvíľka a je tu ten výnimočný vianočný čas, čas narodenia nášho Spasiteľa.  

Čo môžeme očakávať od tohto výnimočného času?

V Božom slove nájdeme jeden krásny prísľub: 

“Lebo ešte chvíľku, celkom krátku, a Ten, ktorý má prísť, príde, nebude meškať (Heb 10,37)”.

Vianoce sú o Bohu, ktorý sa približuje k nám.

Stáva sa jedným z nás, aby sme sa nebáli a boli preniknutí jeho bezpodmienečnou láskou.

Vianoce sú o Ježišovi, ktorý nemešká a prichádza v ten najpotrebnejší moment.

Tvár Vianoc je odbleskom detskej tváre Ježiša v Betlehemskej maštali. 

Jeho prítomnosť:

  • rozveseľuje smutného
  • dáva zakúsiť pochopenie tomu, kto sa citi nepochopený
  • dáva povzbudenie, že s Ježišom všetko slúži na dobré
  • dáva nádej v lepšiu budúcnosť 

Vianoce sú Božím príbehom o štedrom a nezištnom dávaní.

Ozajstná láska, ktorá sa podobá na Božiu lásku je tá, ktorá obohacuje iných. 

Každý z nás má v sebe niečo, čím môže obohatiť iných. 

Svetlo, ktoré prežiarilo tmu, Ježiš Kristus, Boží Syn, nech rozžiari tvoje srdce. 

Nech nájdeš opäť túžbu a chuť do láskyplného dávania sa. 

Svet okolo teba čaká na tento moment.

Neboj sa rozdávať lásku okolo seba.

Neboj sa byť ako Ježiš!

Vtedy sa Tvoj život naplní radosťou a pokojom.