Téma mesiaca: “Víťazný život”

Veľkonočné tajomstvo vykúpenia a oslobodenia je najsilnejšou skúsenosťou viery. Potrebujeme sa nechať vtiahnuť do tejto skúsenosti, ktorou si prešiel náš Pán Ježiš Kristus.

Neboj sa (por. Mk16, 6)! Ako určite vieš, všetko nakoniec dopadne veľmi dobe. Smrť a zloba nezvíťazí! Zmŕtvychvstanie je obrovským darom pre každého z nás (por. Rim 6, 23). Ako nestratíme to, čo sme dostali ako dar? Duch Svätý mi vložil do srdca tento obraz: plátno, ktorým bol opásaný Ježiš. Plátno, ktoré sprevádzalo Ježiša mnohými situáciami. Od služby, cez bolesť a obetu, boj so smrťou v hrobe až k víťazstvu nad smrťou. To, čo sa ma dotýka je, že z plátna, ktoré bolo symbolom služby, sa stala vlajka víťazstva Ježiša Krista nad smrťou a hriechom. Aleluja!
Tento “prechod” potrebujeme zakúsiť aj my. Božie slovo nás učí, že mávať s vlajkou víťazstva môže iba ten, kto slúži Božiemu kráľovstvu bez výčitiek a výhovoriek. Kto sa nebojí obety a vie spracovať aj bolesť. Kto sa nevzdáva a bojuje v nádeji, že jeho námaha nebola daromná (por. 1Kor 15, 58).  Nemajme strach! Je to súčasť nášho života viery. Opásaní Kristovou láskou a priateľstvom neúnavne konajme ako tí, ktorí vedia komu uverili (por. 2 Tim1,12). Vlajka víťazstva sa dá zadovážiť len touto menou: službou lásky! Lásky vernej, radostnej a tvorivej.

Žehnám ti, aby si práve v tomto čase preukazoval ešte väčšiu horlivosť pre Božie veci. Aby si práve teraz svedčil o novom živote v Ježišovi. Aby si sa nebál a neprepadol beznádeji, útlaku, strachu a zmätku. Duch Svätý ťa che opásať svojou mocou a použiť si ťa, aby sa roznieslo Kristovo víťazstvo vzkriesenia. Nech sa zrealizuje Božie dielo: z plátenej zástery sa stáva zástava víťazstva!

“Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy.” Ž 20, 6