Téma mesiaca: “Verše slávy”

tema mesiaca verse slavy

Žalm tretí, verš tretí hovorí: „Mnohí o mne hovoria: „Boh mu nepomáha. Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.”

V súčasnej situácii je to dosť aktuálny verš. Je veľa hlasov rôzneho druhu, ktoré nám odkazujú mnohými spôsobmi jediné posolstvo: „Boh mu nepomáha.“ Či už je to Covidová kríza a s ňou spojený strach o zdravie svoje, či našich blízkych, strach z toho, že nám budú chýbať peniaze, či práca, strach z toho, že sa život nevráti do normálnych koľají atď…Celková atmosféra neistoty v nás vzbudzuje tisíce pochybností o Božej láske a starostlivosti. A v tomto celom sa mocne dvíha pravda Božieho slova, ktorá volá: „Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.“

Slávni ľudia nosia hlavu vztýčenú a sú hrdí na to, čo dokázali. Vedia, že sú obdivovaní. Našou slávou je Ježiš a ak vieme, čo pre nás urobil a kým sme v ňom, naša hlava je vztýčená ešte vyššie. Ježiš za nás zomrel a vstal z mŕtvych, zaplatil  za nás výkupné a zachránil nás, odpustil nám všetky hriechy a dal nám milosť stať sa Božími synmi a dcérami. Vrátil nám hodnotu, ktorá nie je závislá na našich dobrých skutkoch, výzore, alebo postavení. Sme tak vzácni a milovaní, že máme hodnotu Jeho vlastného života bez štipky našej zásluhy. Sme zreničkou Jeho oka, označení pečaťou Ducha. Sme svetlom sveta a soľou zeme. Sme Jeho vlastným telom a ľúbeznou vôňou, dedičmi nesmiernych bohatstiev a Jeho moc v nás neustále pôsobí. Sme spoluobčania svätých a patríme do Božej rodiny. Sme Božím chrámom a nádobou na vznešené ciele. V Ježišovi sme dokonca Božou spravodlivosťou a viac ako víťazi.

Ubezpečuje nás, aby sme kvôli súženiu neklesali na duchu, lebo On premohol svet.

/por. Jn16,33/

Vyhlasujme tieto „verše slávy“ každý deň a dovoľme im, aby nás úplne prenikli a tak dvihli našu hlavu a myseľ aj v tomto čase, pretože „nik,kto v Neho verí, nebude zahanbený.“ /por.Rim 10,11/