Téma mesiaca: “Tajomstvo 100-násobnej úrody!”

pawel-wisniewski-97573

V podobenstve o rozsievačovi nám Ježiš hovorí, že Božie Slovo je semeno, určené na zasiatie do pôdy našich sŕdc, aby prinášalo úrodu v určenom čase. Semeno je vždy dobré, plné života /Jn 6,63/. To, čo je rozdielne, je pôda. Ježiš v podobenstve hovorí, že existujú v postate 4 druhy pôdy v ľudskom srdci: Pôda tvrdá, neschopná prijať semeno, pôda skalnatá, v podstate dosť plytká na to, aby sa semeno dostatočne zakorenilo, pôda zarastená burinou, ktorá prijaté semeno skôr, či neskôr udusí a pôda dobrá, v ktorej semeno nájde skutočný domov. Tvrdosť, skaly, burina, nedostatok vlahy, či slnka sú väčšinou nepriatelia dobrej úrody. A vždy, keď dovolíme nášmu sebectvu, či pýche, rôznym zraneniam, pohoršeniam, či horkosti zatvrdiť pôdu nášho srdca, celkom dobrovoľne sa pripravujeme o bohatú úrodu Božieho slova v našom živote. Aj vtedy, keď skúšky a ťažkosti trvajú príliš dlho a my sa vzdávame, naša viera slabne a dovolíme pochybnostiam, znechuteniu a nedôvere, aby prevážili nad vierou a nádejou, zabraňujeme semienku, aby zapustilo hlboké korene a obohatilo nás. A keď sa denné starosti, úzkosti, rôzne rozptýlenia a žiadostivosti nášho života pokúšajú udusiť svojou veľkosťou a dôležitosťou krehkú pravdu Božieho slova v nás, udúšajú v tom istom momente aj jeho vzácne ovocie. Aby semeno prinieslo úrodu, musí byť zasiate do dobrej pôdy. Aká je to dobrá pôda? Najlepšia je tá, ktorá semeno príjime a dá mu čo najviac priestoru, aby mohlo rásť, a ktorá od počiatku očakáva hojnú úrodu. Presne ako štvrtý typ pôdy, o ktorom hovorí Ježiš. Dobré a šľachetné srdce, ktoré v sebe zachováva Božie slovo a vďaka vytrvalosti prináša úrodu. Srdce rozhodnuté veriť, že sa semienko zmení na chutné plody, napriek tomu, že to na začiatku zdanlivo nič nenaznačuje. Ak je pôda dobrá, semienko Božieho slova je schopné priniesť až 100-násobnú úrodu. Úrodu čoho? Presne toho, čo hovorí. “Lebo ako spŕchne z neba dážď a sneh a nevráti sa ta, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá semä na siatie a chlieb na jedlo: tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal.” /Iz55,10-11/ Božie slovo v našom srdci vyprodukuje presne to, čo hovorí. Premieňa našu myseľ /Rim 12,2/, vlieva do nás život /Jn 6,36/, uzdravuje naše telo/Múd 16,12/,osvetľuje naše chodníky/Ž 119,105/,poúča, usviedča, napráva a vychováva, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo/2Tim3,16/. Úroda je naozaj hojná a bez limitov, ak zasievame semienko Božieho slova do dobrej pôdy. Ako na to? Pozorne sa starajme o kvalitu pôdy. Prevzdušňujme ju častým vyhlasovaním Božieho slova, prehlbujme ju jeho čítaním a štúdiom, premýšľajme nad ním. Ak sa objavia prvé príznaky schnutia a následného tvrdnutia pôdy, rýchlo sa pozrime , či v našom srdci nenájdeme neodpustenie, začínajúcu horkosť, pochybnosti, či nedôveru a ako so škodcami budúcej úrody s nimi hneď radikálne zatočme. /Ef4,31; 5,3-4/ Nedovoľme im ani na chvíľu parazitovať v našej pôde. V prípade kamienkov a skál znechutenia a negativizmu odporúčame ihneď vyzbierať a do pôdy pridať napr. Hebr12,1-2 A čo v prípade, že objavíme tŕnie ustarostenosti a burinu závislostí? Ani tu ešte nie je všetko stratené. Najlepšie je posypať ju protiburinovým prípravkom značky Fil4,6-7. Ak naša pôda trpí dlhodobejším suchom, skontrolujme, či nie sme odpojení od 1Sol5,17-18. A na záver uvedieme ešte najúčinnejší urýchľovač rastu semienka: Čo najčastejšie uskutočňovanie v praxiJ/Jak1,22/ . V prípade dodržiavania všetkých rád je bohatá úroda zaručená.