Téma mesiaca: “Si Božie dielo!”

IMG_2241

Chcem ťa povzbudiť v tomto čase pôstu, Božím slovom, ktoré hovorí takto:
„ Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.“
(Ef 2, 10)

Veľmi mocne sa ma dotýka tento Boží prísľub, a stále znova a znova ma vovádza vstúpiť do seba a prehodnotiť môj život, moje vzťahy. Vzťah k Pánovi, vzťah k sebe a moje vzťahy k druhým.

Keď pozerám na Ježiša a na to ako sa postil On, nemôžem povedať iné ako to, že v akomkoľvek rozpoložení sa opieral
o Otcove slovo a jeho prísľuby A NIE O SVOJE SENTIMENTY. Keď bol na púšti a diabol ho tri krát pokúšal, spomína to Matúšovo evanjelium v 4 kapitole, hoc bol vyslabnutý 4O denným pôstom, stál na Božom slove a nenechal sa oklamať v tom kto je On, kým je preňho Boh Otec, a tiež mal jasno vo svojich životných prioritách. Nepochyboval, že je Božím dielom, stvorený svojím Otcom pre špeciálne poslanie, ktoré mu pripravil Otec, aby ho doviedol až do konca.

A toto je ten pravý pôst ku ktorému nás volá Pán aj dnes: „Roztrhnite si srdcia a nie rúcha a obráťte sa k Pánovi svojmu Bohu.„ (Joel 2,13)

„Či nie toto je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo.“ (Iz 58,6)

Hoc Tvoj život môže byť oslabený nejakou skúškou alebo nedorozumením či slabosťou, neúspechom či chorobou, obráť sa
k Pánovi, zhoď zo seba každé jarmo neslobody a obviňovania, sklamania a hriechu a znovu sa pevne postav na Božie slovo, pozri sa do zrkadla a povedzi si:

  1. SOM BOŽIE DIELO- NÁDHERNÉ, POŽEHNANÉ, MILOVANÉ.
  2. SOM STVORENÝ/Á V KRISTOVI JEŽIŠOVI- STOJÍM NA JEHO SPÁSE, na jeho vykupiteľskom diele, na JEHO MILOSTI A NIE NA MOJICH ZÁSLUHÁCH ČI ÚSPECHOCH ALEBO NEÚSPECHOCH. SOM NÍM STVORENÝ/Á
    A NA ŇOM ZÁVISLÝ/Á. Cez Ježiša som novým stvorením. (2 Kor 5,17)
  3. STVORIL MA PRE DOBRÉ SKUTKY, KTORÉ MI SÁM PRIPRAVIL A JA ICH KONÁM. Mojimi skutkami si nekupujem jeho lásku, veď tú mám zadarmo, mojimi gestami preukazujem Jeho dobrotu, lásku a milosť tým, ktorých mi pošle.

Toto je čas objaviť nový rozmer jeho spásy a lásky v Tvojom živote. Toto je čas znovu sa prijať so všetkými chybami a zlyhaniami a vyhlásiť: SOM BOŽIE DIELO. Toto je čas znovu sa obrátiť k Pánovi a konať gestá lásky
a prijatia, tie, ktoré nám on pripravil.