Téma mesiaca: “Na to naj si treba počkať”


Drahý brat a drahá sestra, nachádzame sa v jednom s najkrajších období v roku. Určite, keď sa prechádzate vaším mestom alebo dedinou môžete vnímať, že Vianoce sú predo dvermi. V ovzduší sa dýcha krásna vianočná atmosfera, deti sa už nevedia dočkať čo bude pod stromčekom, a viacerí z nás sa tešíme, že si oddychneme v pokojnom kruhu rodiny od neustáleho kolotoča práce a záväzkov. 

Čiže dá sa povedať, že každý niečo v tomto čase očakáva. 

A my, kresťania, žijeme tento čas ako čas adventný. Slovíčko advent znamená príchod, takže môžeme povedať že, sme v očakávaní nejakého príchodu. No nie príchodu, žeby sme očakávali niečo, ale viac, omnoho viac. Sme plný očakávania niekoho! A Ten niekto je Spasiteľ, Ježiš Kristus. 

Prorok Izaiáš o ňom napísal: 

“Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežactvo a bude nazvaný, zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.” (Iz 9,1;5).

Ježiš je naozaj ten Spasiteľ, ktorý prišiel, aby vykúpil každého človeka. On prichádza a túži nás vykúpiť. 

Chce prísť do tvojho a môjho života opäť a znovu. 

Možno prežíváš v tvojom živote neustálu rutinu, nič nové, nič sa nemení, alebo si prechadzaš ťažkými situáciami, nevidíš východisko. 

Chcem ti povedať, že na konci toho tmavého čierneho tunela je veľké Svetlo. 

Evanjelista Ján píše: “Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.” (Jn 1, 9). 

Ježiš je to práve svetlo, ktoré prichádza do nášho života. On zažiari v každej krajine tieňa smrti a prináša život. On je mocný Víťaz. Knieža pokoja, ktoré túži prísť s tým pravým pokojom do tvojho srdca. Ježiš prichádza, ale to nielen na Vianoce, ale On prichádza každý deň.

Volaj na Neho, nech príde do tvojho života, do tvojej rodiny, do práce, do všetkeho, čo prežívaš. Verím, že Ježiš sa chce narodiť s novým svetlom v tvojom živote. Túži prežiariť tvoju rodinu, tvoje vzťahy a taktiež aj ekonomickú situáciu. 

Brat, sestra, otvor mu srdce dnes a volaj na Ježiša, nech tento advent, môžeš prežívať v Jeho prítomnosti, v očakávaní Jeho svetla, nech zažiari nanovo v tvojom živote.

Oáza Sklené