Téma mesiaca: “Hľa, Ja tvorím čosi nové!”


,,Hľa, Ja tvorím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte?“ (Iz43,19a)

Nový rok, krásne obdobie, naplnené novými očakávaniami, plánmi…Stojíme na jeho prahu a pozeráme dopredu, na cestu, ktorá je pred nami. Cesta, ktorá prechádza našimi životmi.

Dávame si rôzne predsavzatia, výzvy, záväzky robiť veci inak a lepšie ako ten predošlý rok. Ale často nám tento entuziazmus vydrží pár týždňov, dní či hodín… A tak sme z tohto obdobia a zo seba častokrát sklamaní a znechutení sa poddáme a vraciame sa do starých koľají…

,,Potrebujete vytrvalosť, aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie.“ (Heb10,36)

Ježiš nám prichádza na pomoc svojím slovom, On bol, je a navždy ostáva verný vo svojich prísľuboch, lebo všetko, čo sľúbil, aj naplnil.

Prisľúbil nám, že bude s nami po všetky dni až do skončenia sveta! (Mt 28,20)

Je naším svetlom, nádejou, silou a pomocou.

Ježiš nás svojím Duchom uschopňuje vytrvať v každom dobrom diele, predsavzatí a úsilí.

Stačí Mu len dôverovať a odovzdať naše životy, plány a túžby a to nielen na nový rok, ale každý deň.

Tak neváhaj a začni už dnes! Vykroč s odvahou touto cestou vytrvalosti, so zrakom upretým na cieľ, ktorý túžiš dosiahnuť…

Pamätaj, že Ježiš je s tebou a fandí ti… 🙂