Tábory detí “Ján” 2022

Úžas, radosť, sloboda, život v hojnosti, priateľstvá, smiech, zdolávanie prekážok, divadlo, hudba a tanec. To všetko sme zažili na táboroch detí u nás, v oáze v Sklenom.

Druhý júlový týždeň sme robili historicky prvý školský tábor s 55 deťmi z našej školy z Partizánskeho. Tretí júlový týždeň to bola 60-tka detí z komunity a ich priatelia. 

Spoločne sme objavovali srdce Jána Krstiteľa, význam jeho mena a jeho poslania.

Našli sme Jedinečné-Akčné-Nezlomné priateľstvo s Ježišom. 

Toto si odnášame: budovať takéto priateľstvo s Ježišom a medzi nami. 

Ježiš nám požehnal krásne počasie, nádherný spoločný čas plný skvelých zážitkov, silné tímy služobníkov-priateľov, ktorí vedia svedčiť a deti so srdcom Jána Krstiteľa. 

Vďaka ti Ježiš, vďaka vám všetkým, rodičom, za dôveru a za jednotné vedenie našich detí a vďaka za prijatie.


Tábor detí 1. turnus


Tábor detí 2. turnus