Tábor teen: “Veľký plán”

Že či sa tento Veľký plán týka aj teba? Sámoška! Je tu preto, aby si ho aj v tvojom živote objavoval ako dar o Ježiša. Pripravil ho pre teba a o čom je? Neostaň len tak spokojný s tým čo si doposiaľ dal, dostal, videl, zažil či sníval, ale rozšír sa pre väčšie veci, ktoré sú aktuálne pre teba aj teraz. Dokážeš toho oveľa viac ako si myslíš! Len sa otvor na Ježiša, ktorý je ten VÄČŠÍ. To sme my spolu odkryli a povzbudzujeme ťa že aj ty to dáš. Doobjavovania! Lebo: „Všetko je možné tomu, kto verí!“ (MK 9, 23)