Tábor detí “MOJŽIŠ”

Tohtoročný tábor pre deti s názvom Mojžiš sme prežili v atmosfére priateľstva a hrdinstva. Tak ako Mojžiš aj my sme zažili to, že sme hrdinami a Ježiš má s nami špeciálny plán a chce nás mocne použiť a robiť veľké veci. Chcem aj teba povzbudiť, aby si neváhal a prišiel medzi nás a zakúsil čo znamená: „S Ježišom to dám, žijem špeci plán!“