Svedectvo zo Seminára pre ženy

Volám sa Lenka  a chcela by som Vám svedčiť o vnútornom uzdravení, ktoré som zažila počas Seminára pre ženy I. Témy a prednášky Petry a Betky mali jedno spoločné- poukázať na biblický pohľad na ženu a jej úlohu v Božom pláne. Žena, so všetkým, čo je, má nezastupiteľnú úlohu a má priazeň u Boha. Toto som pochopila a uverila tomu vďaka príkladom Biblických postáv ako boli Ester, Judita a ostatné. Úryvky z Božieho slova, ktoré sme dostali na záver ako darček, pod názvom JUDITIN MEČ, mali moc , ktorú som si ešte vtedy neuvedomovala. Po modlitbe v predvečer záveru tohto seminára, som si spomenula na jednu udalosť  z minulosti, ktorú som už dávno považovala za uzatvorenú. Súvisela s mojím sebaprijatím. Niekoľko dní po seminári, tieto pozostatky z minulosti začali naberať na intenzite a nevedela som na to prestať myslieť. Až som v jeden deň nabrala odvahu a pri pohľade na JUDITIN MEČ, som  si prečítala, že s Bohom všetko zvládnem. Tak ako Judita a Ester zvládli v situáciách ich života. O pár dní na to, som si teda podala prihlášku na vysokú školu, na ktorú ma pred 13 rokmi neprijali, vtedy na žiadnu z 6 fakúlt tohto odboru v SR ani v ČR. Teraz som však verila tomu, že s Bohom všetko môžem. Ani neviem, kde sa to vo mne vzalo. Presne, ako v hymne tohto seminára s názvom „S TEBOU MôŽEM“. Táto veta rezonovala v mojej mysli. A naozaj, Boh stál pri mne. Bojovala som Božím slovom – JUDITINÝM MEČOM- a tento boj Boh korunoval víťazstvom napriek všetkým nelogickým okolnostiam a prekážkam. Na fakultu ma prijali. Moja sebadôvera výrazne vzrástla a samozrejme aj dôvera v môjho Ježiša, ktorý ma nikdy nesklamal.

Maj aj ty, žena, odvahu uveriť tomu, že s Ním všetko dokážeš, akokoľvek nemožné sa to zdá a príď na seminár pre ženy I. do Skleného.

Lenka