Stretnutie SLUŽBA DEŤOM v Sklenom

HovjačtíZ Bratislavy, Martina, Prešova, Oravy, Kysúc, Košíc, a aj z Plzne – z týchto miest sme sa zišli v jeden októbrový víkend v Sklenom plní očakávania tí, ktorí sme alebo túžime byť nejakým spôsobom zapojení do služby deťom v našej koinonii. Keďže naša komunita nám ukazuje na bratov a na sestry, nechceli sme si robiť túto službu sami po svojom, ale zatúžili sme zdieľať a vidieť to, kam v nej Pán priviedol bratov a sestry z iných oáz a realít. Mnohí sme sa videli prvýkrát, a tak po zoznámení sme vhupli do spoločnej modlitby, zakúsiť a rozhodnúť sa pre jednotu s novými tvárami Jánov Krstiteľov, ktorým horí srdce pre tú istú vec. A rozbehlo sa zdieľanie, kde sme každý mohli predstaviť svoju skúsenosť a najmä sa povzbudiť tým, čo sme zistili, že funguje pre náš cieľ pri konkrétnych stretnutiach.Mirka a Petr S nadšením sme počúvali Mirku a Petra z Plzne, ktorí spomedzi nás majú najdlhšiu skúsenosť v tejto službe a hovorili o mnohých ich projektoch – detských službách počas koinonií, ale i letných táboroch pre deti a kurzoch, niektoré zostrihy z toho sme si mohli spolu večer pozrieť i na DVD. Veľmi oslovujúce i inšpirujúce bolo navzájom zdieľať konkrétne príklady aktivít a dynamík, nápady a ich realizácie, odozvy u detí… A pomedzi tieto konkrétne veci nám vystupovali do popredia i pravdy – ako je dôležitá najmä osobnosť slúžiaceho deťom, ako pravého Jána Krstiteľa. Pochopili sme, že to robí našu službu jedinečnou, pretože pedagogické zručnosti a schopnosť zabaviť deti môžme nájsť aj inde. Ale na naších službách môžme deti formovať tým, čo je len našou charizmou, aby sa ony stávali pravým malým Jánom Krstiteľom, radostným dieťaťom s odvahou  a víťaznou mentalitou. Aby sa naše deti nehanbili postaviť sa do modlitby a zaskákať si od radosti, aby vedeli hovoriť s Ježišom i o Ježišovi.Tak sme sa my dospelí rozhodli nechať sa povolať Pánom pre deti, a prijať dary, ktoré nám pre túto službu dáva a bude dávať.prace-11102008-003-15.jpg

To, že sme sa takto spolu i s našim pastierom Vladkom mohli stretnúť, poslúžilo tomu, aby sme sa navzájom inšpirovali, počúvali, čo Duch Svätý hovorí o detskej službe cez brata a sestru, ale aj postavili sa do jednoty a začali formovať jednu líniu tejto služby v komunite. Veríme, že uvidíme ovocie i v podobe formačných kurzov pre tých, ktorí budú slúžiť deťom, že budeme môcť robiť i medzinárodné tábory pre deti z rôznych oáz. Veríme, že i skrze deti Pán pritiahne rodičov, aby vstúpili do vzťahu s Ním, a že i to je cesta, ako formovať rodiny aby prežívali spásu medzi sebou. Veríme, že skrze

prace-11102008-003-17.jpg

slobodu detí budú môcť i rodičia, ktorí už sú Jánom Krstiteľom, vrásť viac do svojho povolania. A v krátkom čase sa môžme tešiť na konkrétne ovocie, ktoré vzišlo z tohto stretnutia pre našu oázu – prekvapenie – v lete tábor pre školákov a v máji víkend pre rodiny s predškolskými deťmi. Hurááá! A tak ako vždy v Sklenom, zažívali sme veľkú radosť z priateľstva, a z toho, že môžme byť na začiatku niečoho nového veľkého, čo teraz klíči. A vďačnosť Pánovi, že plní naše potreby, Vladkovi, že má pre nás srdce a čas, Noemi a sestrám, že bez kuchyne nám varili úžasné jedlá, a Vám, ktorí ste prišli, za priateľstvo, prijatie a Vašu službu deťom