Stretko mladších “ON THE ROCK” 25.-27.11.2022


            On the Rock, žeby výzva pre zdatných horolezcov? On the Rock je premiérové stretnutie mladých v novej kategórii od 14 do 17 rokov, ktoré sa uskutočnilo v Sklenom koncom novembra. Hlavnou lezeckou líniou stretnutia bolo spoznať a následne žiť v identite, ktorú nám dáva nebeský Otec. Svet – médiá dnes ponúkajú mnohé a častokrát pokrivené pohľady na to, kto sme, a tak sme sa chceli postaviť on the Rock, ktorou je Ježiš. Ježiš je tou skalopevnou pravdou, ktorá upevní našu identitu a dá nám istotu, aby sme túto identitu mohli žiť naplno. Dobývali sme identitu, ktorá nám patrí v Ježišovi. Zakúsili sme, že sme milovaní Boží synovia a milované Božie dcéry a že sme Ním stvorení z lásky. On nám vložil do srdca túžby muža a ženy, ktoré sme spolu odkrývali aj vďaka svedectvu Ondra a Sarah. Počas stretnutia sme mali aj plno aktivít ako stavba skaly, súťaž s balónmi alebo pinpongový kolotoč. O zábavu bolo postarané. Vladko nás ešte v nedeľu počas omše povzbudil, aby sme našu identitu prežívali nie v izolácií od druhých, ale naopak boli priateľmi a stáli na Božom slove, ktoré nám dá istotu. Ďakujem celému tímu za službu a teším sa na nové dobrodružstvá v identite Božieho syna.

Michal


            Ahoj, volám sa Matúš. Bol jesenný piatok a šiel som do Skleného na stretko pre mladých. Absolútne som nevedel o čom to bude, takže som bol prekvapený, keď som zistil, že sa to bude týkať našej identity. Boli tu zaujímavé aktivity, na ktoré som sa až tak nezameriaval, ale zažil som tu prijatie a pochopenie, čo hľadajú mladí v tejto dobe. Páčilo sa mi, ako animátori rozprávali o tom, že je dôležité vedieť, kto sme a aká je naša identita. Aj keď máme v dnešnej dobe na výber nesmierne veľa identít, Boh nás stvoril takých, akí sme a nikdy by nás nestvoril inak. Tak poď a buď hrdý na identitu, ktorú ti dal Ježiš.

Matúš


           Stretko mladých On the rock som si veľmi užila. Upevnilo moju identitu a potvrdilo, že som Božia milovaná dcéra a dodalo mi istotu, že vďaka Ježišovi som taká, aká som a že sa nemusím za nič hanbiť a už vôbec nie, keď ho chválim, alebo chcem svedčiť o niečom, čo spravil v mojom živote, lebo v ňom som slobodná. Na stretku som si uvedomila, že som naozaj Božia milovaná dcéra a že ma Ježiš nesmierne miluje a bude tu pre mňa vždy. Vyznamenanie Božej dcéry je pre mňa veľmi dôležité a veľa pre mňa znamená, keďže nemám dobrý vzťah so svojím otcom. Uvedomila som si, že Ježiš mi dáva všetko a vďaka nemu mi nič nechýba. Na stretku som nadobudla moju identitu a úžasné priateľstvá postavené na ňom, ktoré sa len tak ľahko nezrútia.

Veronika


           Volám sa Dávid a mám 15 rokov. Na stretnutia v koinonii chodím už dlho, no vždy som tam chodil hlavne kvôli priateľom. Tento rok som tam však neplánoval ísť z určitých dôvodov, ale zasvätený brat Michal ma na koinonii pozval nech prídem, že všetko sa vyrieši. Pozvanie som prijal a dnes som z tohoto stretnutia nadšený. Boli tam super ľudia, ktorých som trochu poznal, no počas stretnutia som mal možnosť cez vzájomné zdielanie zistiť kto naozaj sú.. Tiež ma zasiahli prednášky najmä od Sarah o Otcovi a Ondrejova prednáška o mužskej identite. Všimol som si, že sa to viacerých dotklo rovnako ako mňa. Začal som hlbšie chápať, kým som v Otcovom pláne…

Dávid


Stretko mladých "On the rock" 25.-27.11.2022

Obrázok 1 z 113