Téma mesiaca: “Snívaj a očákavaj prisľúbenia!”

Každý z nás očakáva, že jeho život sa bude aspoň trochu podobať tomu, o čom sníva. Nenájde sa nikto, kto by si nechcel zrealizovať život podľa predstáv. Záleží nám na živote, na našej budúcnosti.

Čas adventu ti chce dať priestor, aby si obnovil svoju nádej. „Videli sme hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť“(por. Mt 2,2). Boh ťa volá pozdvihnúť svoj zrak k nemu tak, ako to urobili „mudrci z východu“. Advent je ponukou, ktorú pripravil pre teba tvoj milujúci Otec. Začať premýšľať pozitívne a opustiť každý negativizmus!

Vidieť hviezdu uprostred temnej noci. Nechať sa uchvátiť malou hviezdou v prázdnote tohto sveta. Žiarivá hviezda prenikla do sŕdc mudrcov a začala ich viesť. Bola istotou v neistej temnej noci. Tou hviezdou je každý prísľub, ktorý nájdeš v Božom Slove! Nádherný odkaz sa nachádza v evanjeliu Lukáša, kde Mária prijala malú, ale žiarivú hviezdu prísľubu anjela Gabriela, na ktorý odpovedala: „nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (por. Lk 1,38).

Prajem ti, aby si sa v tomto čase upriamil na každý Boží prísľub a začal v ňom vidieť svetlo pre tvoju budúcnosť. Čím viac sa zapozeráš do hviezdy, tým viac budeš prežiarený radosťou očakávania. Iba vtedy zostane jas hviezdy nedostačujúci, keď sa budeš sústrediť na temnotu oblohy. Preto začni snívať o tom, že táto hviezda prežiari každú tmu. Pánove prísľuby ťa privedú k pravému zdroju šťastia tvojho života, k Ježišovi Kristovi. Zameraj sa na Božie prísľuby, opráš slová, ktoré ti dal Pán. Veď oni sú „svetlom pre tvoje nohy a pochodňou na tvojich chodníkoch“ (por. Ž 119,105).
Nech si človekom nádeje. Nech sa v tomto období v tebe prebudí nanovo túžba po Božom Slove. Nech si ťa Boh použije ako mudrcov z východu, ktorí svedčili o nádeji prísľubu.

pastier Koinonie Ján Krstiteľ – oáza Sklené
o. Vlado Beregi

Oáza Sklené