Seminár výchova detí pritiahol 15 mladých rodín

Prvý marcový víkend sa v našej oáze niesol v znamení výchovy. Zišlo sa nás 15 rodín, ktoré sme túžili po vyučovaní, povzbudení a zdieľaní sa na túto pre nás rodičov často tak horúcu tému. Už pred štyrmi rokmi sme sa na tému výchova stretli na kurze, kde sme si mohli vypočuť vyučovanie z úst dvoch skúsených talianskych manželských párov. Medzičasom však pri našej oáze vyrástlo detí ako húb po daždi a pribudlo i nových rodín, a tak sme sa už semináru o výchove nevedeli dočkať. A naozaj, do mnohých nejasných zákutí nám Pán dával svetlo – ako je dôležitá jednota rodičov, čo vidí inak matka a inak otec a ako to môže slúžiť na dopĺňanie celistvosti vývinu dieťaťa, kedy je ktorý rodič nenahraditeľný, čo kedy a ako funguje a nefunguje od narodenia až po dospievanie… Nenahraditeľné a uzdravujúce pre nás boli zdieľania. Či už manželov jednotlivo, párov spoločne alebo zvlášť mužské a ženské zdieľanie. Takisto čas požehnania v spoločných modlitbách, rozhovory pri stoloch a priateľstvo, ktoré sa dalo krájať. Ďakujeme nášmu pastierovi, našim interným a všetkým spolu zúčastneným za naozaj krásny čas. A dáme slovo niektorým z nich:

Radi by sme svedčili o tomto super seminári!
Musíme povedať, že bol veľmi dobre pripravený, Vladko prednášal, ako keby mal skúsenosti ocina (minimálne) piatich detí a s ľahkosťou zachádzal hlboko do tém, kvôli ktorým sme prišli…Pre nás bolo dôležité, že sme počuli z „nezaujatého“ pohľadu (od prirodzenej autority pastiera) presné pomenovanie a návod na riešenie problémov , v ktorých sme ako manželia nenachádzali zhodu…Ďalším výborným nápadom bolo zdieľanie a svedectvá rodičov. Celkovo sa podarilo navodiť atmosféru priateľstva a snahu byť nápomocní, pretože téma rodičovstva je nenahraditeľne dôležitá a zložitá, preto sa jej aj mnohí vyhýbajú…Preto sme po kurze odchádzali posilnení do nášho povolania rodičov a trochu nám bolo aj ľúto, že je koniec…veľká vďaka Pánovi za tento seminár a všetkým , ktorí sa nechali použiť na toto dielo…Vďaka za prijatie!
Zlatko a Erika Hrúzovci

Úprimne povedané, najprv nás to na seminár o výchove detí neťahalo. Veď už sme rodičia, modlíme sa, čítame knihy, snažíme sa… Tak čo výnimočné sa môžeme ešte dozvedieť?
Ale stretnutie bolo už od začiatku úžasné. Dozvedeli sme sa veľa dôležitých „maličkostí“, ktoré smerujú dieťa k dospelosti. Zistili sme, čo všetko ovplyvňuje deti až k anorexii, nezvládnutej puberte, depresiám atď…
Znovu sme si pripomenuli, aké sú vhodné reakcie rodičov v bežných problémoch detí, ako sú päťky v škole, neskorý príchod… Stretli sme sa s tým, že väčšina rodičov reaguje ako my zle, hoci sa to zdá prirodzené, logické a správne. Uvedomili sme si, aké dôležité je rozdelenie úloh matky a otca jednotlivo a aj spoločne. Aká je nevyhnutná jednota manželov vo výchove. Obohacovali nás výmeny skúseností s inými rodičmi.
Po príchode domov sme v praxi naozaj zistili, že tieto rady nám veľmi uľahčujú výchovu. Takže sme prežili príjemný víkend, načerpali sme nové vedomosti, spoznali nových priateľov a tešíme sa z nového ovocia našej výchovy.
Peťo a Bohunka Brunaiovci

Bratia a sestry, chceme sa s Vami podeliť o radostnú skúsenosť zo semináru „Ako vychovávať deti“.
Duch Svätý mocne pôsobil už od začiatku cez modlitbu, dynamiky, prednášky a vzájomné zdieľanie rodičov, kde sme si odovzdávali skúsenosti, vzájomne sa povzbudili. Ježiš nám vložil do srdca túžbu byť ešte svätejšími v službe deťom a dychtivosť po nových veciach s nimi. Tiež sme zažili uzdravenie v určitej oblasti v našom vzťahu. Ježiš mi ukázal cez svedectvá bratov a sestier vzácnu perlu v mojom manželovi a tak ho Pán ešte viac pozdvihol v mojich očiach a moje srdce ešte viac priliplo k nemu : )
Cez tento kurz Ježiš prišiel s uzdravením a upevnením nášho manželského vzťahu a tiež nám dal zakúsiť nové priateľstvá s inými rodinami. Chvála Pánovi, Jeho moc je skutočne neobmedzená!!!!
Lukáš a Monika Záhorovci

Gallery is empty!