Seminár pre ženy III.

Máme za sebou ďalší nádherný seminár pre ženy III. Bol plný zdieľania a odhaľovania skrytých zákutí ženského vnútra. Ježiš sa mocne dotýkal každej prítomnej sestry a uzdravoval jadro jej najhlbšej identity – jej sexualitu. 37 žien v nedeľu vyštartovalo späť do svojích domovov, odhodlaných byť darom pre svojích blízkych. Tento seminár pre ženy bol zavŕšením cyklu seminárou pre ženy. Ženy sa tešia z premeny, ktorú po troch seminárou na sebe objavujú. Pozývam každú z vás mať túto život premieňajúcu skúsenosť, ktorú môže dať iba Ježiš. Nauč sa odhodiť strach, postaviť sa mocne na Božie slovo a žiť svoje ženstvo s Ježišom na plné obrátky.