Seminár pre ženy I.: “Buď ženou, ktorá si dôveruje.”

Zasnežená krajina v Sklenom privítala 3.-5.2. 2023 udatné ženy- bojovníčky na seminári pre ženyI.
Podarilo sa nám stretnúť v počte 56, čo bolo na tieto zasnežené podmienky naozaj úspechom. Náš čas bol veľmi intenzívne naplnený Božím slovom, biblickými motiváciami a svedectvami žien, modlitbou a spoločným bytím. Atmosféra slobody, dôvery a priateľstva nás otvárala na nové veci, ktoré pre nás Ježiš pripravil a vpisoval do našich sŕdc. Ďakujeme našim bratom a pastierovi za výbornú kuchyňu. Ďakujeme Ježišovi, že z nás robí ženy, ktoré si dôverujú a nenechajú sa ničím zastrašiť, tak ako biblická Judita. Dovoľ Ježišovi, aby dennodenne bol Tvojím trénerom na osobnej modlitbe a príď sa opäť povzbudiť na ďalší seminár do Skleného. 


SEMINÁR PRE ŽENY I.: „BUĎ ŽENOU, KTORÁ SI DÔVERUJE.”

Obrázok 1 z 73