Realizácia platby – Stretnutie mladých (14.-25. r.) 20.-22.5. 2022

Realizácia platby

1. Kreditnou kartou

Platba
2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
Variabilný symbol:   202231
Poznámka: „vaše meno“


3. QR kódom

Pre nečlenov KJK:

Pre členov KJK: