RÁDIO CHRISTILAND 8.časť Dávid

Posolstvo:
Dávida si vyvolil Boh, keď bol ešte malý chlapec a pásol ovce. 
Narodil sa v Betleheme ako Ježiš a aj on sa stal Kráľom Izraelského ľudu. Porazil veľkého bojovníka Goliáša, ako aj Ježiš porazil každé zlo, strach a hriech. 
Vyhral veľa bitiek pre izraelský ľud a postavil pevnosť Sion, v Jeruzaleme.
Okrem bojovníka bol aj veľkým hudobníkom, skladal žalmy- piesne a básne na chválu Pána. Tancoval z celej sily pred Pánom a aj dnes v biblii čítame jeho žalmy.
Mal veľmi dobrého priateľa Jonatána, ktorý mu veľmi pomohol v čase skúšky.
Úlohy:
Nakresliť niečo zo žalmu 23 alebo zložiť nejaký vlastný žalm na oslavu Pána. Skúste to. Možete si ho aj nakresliť alebo aj zaspievať a tancovať naň spolu s hudobnými nástrojmi. 
Ďalšou úlohou je napísať nám mená vašich kamarátov a napísať opäť ich pekné vlastnosti.
Prosím Vás, aby ste nám vypracované úlohy a nové otázky na ďalšieho biblického hrdinu, ktorým je Eliáš, posielali vždy do nasledujúceho piatku na adresu: radio@christiland.sk
Tešíme sa na vás další utorok 2.6. o 18:00 hod.
 
Ešte stále si môžete stiahnuť našu zvučku.
šašo Jašo, šašo Hrajko, ujo Krištof a Dávid

 

Rádio Christiland 8.časť