Rádio Christiland 4.časť Jozef Egypský

Príbeh Jozefa Egyptského nám hovorí o tom, že dobro vždy zvíťazí nad zlom, pretože náš Ježiš je Víťaz nad každým zlom! Od Jozefa sme sa tiež dozvedeli, že každý z nás dostal od Nebeského Otecka dary. Dary, ktoré voláme talenty. S nimi môžeme slúžiť druhým.

Jozef Egyptský nás povzbudil do učenia sa cudzích jazykov. Keď sa ich naučíme nikde sa nestratíme. Naučením sa cudzieho jazyka sa všade budeme cítiť ako doma, nájdeme si nových priateľov a bude nám lepšie.
Nakoniec si z Jozefovho príbehu zoberme veľké ponaučenie:
Vedieť odpustiť tým, ktorí nám ublížili.
Vždy keď niekomu odpustíme, vstúpi do nášho srdiečka radosť.

Vaše úlohy:
1.Napísať si rodinný prísľub z Biblie, ktorý vyhlasujete alebo chcete vyhlasovať a poslať nám spoločnú rodinnú foto s týmto prísľubom.
2.Pomôcť si navzájom v odhaľovaní darov, ktoré máte. A nezabudnite za nich poďakovať Nebeskému Oteckovi.
3.Napíšte slovíčka, ktoré ste sa už naučili v cudzom jazyku.
4.Trénovať sa v slovíčkach ako prepáč – odpusť mi – je mi to ľúto-nehnevaj sa!

Otázky na ďalšieho biblického hrdinu Miriam (Mária), sestra Mojžiša, nám posielajte opäť do piatku v tomto týždni.

Budeme sa počuť v utorok 5.5. o 18:00 hod.
Nezabudnite si stiahnuť našu zvučku 🙂 ZVUČKA RÁDIA CHRISTILAND

Šašo Jašo, šašo Hrajko a Jozef Egypský

Rádio Christiland 4.časť