Projekt: Inkluzívne voľnočasové športové centrum

Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju, že finančne podporil projekt: Inkluzívne voľnočasové športové centrum, ktorý sme začali realizovať u nás v Sklenom, v Koinonii Ján Krstiteľ – Oáza Sklené, v čase od 15.4.2021.
Oplotenie areálu, prenosné hliníkové bránky, záhradný diskgolf sú začiatkom rozbiehajúceho sa projektu.
Cieľom je pozitívny vplyv pohybu na deti a mládež.