Kurz Filip

Ďakujeme všetkým, s ktorými sme mohli stráviť krásny čas milosti na kurze Filip. Cez tento kurz Ježiš premieňa srdcia a mysle ľudí, či ho robíš prvýkrát, alebo či na ňom svedčíš už dvadsiatykrát. Takže aj pre náš tím: Vladko, Braňo a Martina, bol tento čas veľmi požehnaný. Ďakujeme aj ostatným za svedectvá a službu.

Na tomto víkende v Sklenom sa zúčastnilo 53 ľudí. Niektorí prišli medzi nás prvýkrát a tak sme sa zoznámili. Spolu sme zakúsili Ježišovo víťazstvo a zistili, ako doňho skrze vieru a obrátenie vstupovať každý deň. A samozrejme ako v ňom cez spoločenstvo natrvalo prebývať.

Jan 3,16:  Veď Boh Ťa tak miloval, že dal svojho Syna- Ježiša, aby si nezahynul, ale mal večný život.

Tak ťa povzbudzujeme aj v tomto čase pôstu a koronavírusu: Otec ťa miluje a Ježiš je s Tebou vo všetkom. Je východiskom na každú situáciu a postará sa o Teba.