Národný kongres Koinonie Ján Krstiteľ

Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.” (1Kor 1,9)

Máme radosť z toho, že sa tento rok mohli spojiť všetky naše tri reality (Košice, Prešov, Sklené) kvôli jednému cieľu – oslavovať Ježišovu vernosť v našom živote a v našom povolaní byť “HLASOM NA PÚŠTI” – byť JÁNOM KRSTITEĽOM! Spolu s naším zakladateľom o. Ricardom sme prežili požehnaný čas bytia spolu, oslavy, svedectva, zdieľania a aj radosti zo spoločného kráčania. Bolo to pre každého z nás povzbudením ísť dopredu. Preto chceme povzbudiť aj teba, aby si neostal sám a objavil bohatstvo a silu spoločenstva, kde je prítomný, živý a vzkriesený Ježiš Kristus.