Modlitba príhovoru

a.jpgV dnešnom svete plnom neprávosti a hriechu máme všetci svoje problémy a starosti. Sú pomerne podobné: práca, škola, vzťahy, rodina, ….. Najväčšie rozdiely medzi nami nerobí problém samotný, ale jeho riešenie. A práve tento deň sa zišli spolu ľudia z Banskej Štiavnice a okolia, ktorí sa rozhodli tieto problémy riešiť tou NAJISTEJŠOU cestou, ktorou je Ježiš Kristus!

Žalm 55 vo verši 23-24a hovorí: Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný. Ty ich však, Bože, zhodíš do priepasti skazy. Toto je Dávidova modlitba. Modlitba veľkého víťaza. A v tento deň sa stala aj našou modlitbou. Ježiš sám hovorí: Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! (Lk 11,9)

bib.jpg A Duch Svätý prichádzal a uzdravoval, oslobodzoval a hovoril skrze obrazy a slová. Opäť sa splnili slová Dávida: Ja však budem volať k Bohu a Pán ma zachráni. (Ž 55,17).

Myslím si, že z tejto modlitby odchádzala opäť väčšina spokojná. Posiľnení novými prisľúbeniami a novými uzdraveniami sa opäť rozišli do toho sveta, o ktorom som hovoril na začiatku. A preto ťa vyzývam AJ TY, POKIAĽ MÁŠ PROBlÉM, RIEŠ HO TOU NAJISTEJŠOU, NAJKRAJŠOU A NAJSPOLAHLIVEJŠOU CESTOU. JEŽIŠ MÁ MOC UZDRAVOVAŤ, ALE POTREBUJE TVOJE ODHODLANIE A SPOLUPRÁCU. Ako hovorí evanjelium: Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila! (Lk 18,42)

19.2. 2008 od 18:00 do 20:00 sa uskutočnila v poradí už 4. Modlitba príhovoru v Banskej Štiavnici.

Opäť sa na nej zišli ľudia, ktorí sa rozhodli riešiť svoje problémy tou najlepšou cestou, ktorou je zmŕtvychvstalý Kristus!

Náš Boh je Boh mocný a živý a to nám dokazoval aj v tento deň. Opäť k nám hovoril skrze Jeho slovo a Jeho prísľuby. Pán povzbudzoval, uzdravoval a napĺňal Duchom Svätým. Ak sa aj niekto na začiatku bál a nedôveroval, Pán ho presvedčil prísľubom Ale priazeň mu neodopriem a neporuším svoju vernosť. Svoju zmluvu neznesvätím a nezruším výroky svojich úst. Raz navždy som na svoju svätosť prisahal, nesklamem Dávida. (Ž 89, 34-36)

A Pán opäť dokázal svoju vernosť. Nezrušil zmluvu, ktorú zaprisahal svojou svätosťou. Povzbudení týmto slovom sme ďalej zvelebovali meno nášho Boha. Mnohí boli slabí, pociťovali úzkosť. Ale Pán hovoril ďalším prísľubom: Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. (1 Kor 10,13)

Mocný prísľub od Boha povzbudil každé roztrasené srdce. Pán sa oslávil ako večný víťaz v skúškach. A napokon posilnil svoj ľud najmocnejším prísľubom: Lebo Bohu nič nie je nemožné. (Lk 1,37) Posilnení týmto prísľubom sme začali volať po Duchu Svätom. Odvolávali sme na slovo Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. (Jn 7,37) Posilnení Duchom Svätým sme sa začali modliť v skupinkách za každého jedného z nás.

Pán sa opäť oslávil v Banskej Štiavnici. Ľudia odchádzali šťastní a naplnení Pánovou mocou. A preto ti teraz vravím, že PÁN CHCE KONAŤ AJ V TVOJOM ŽIVOTE. TIETO PRÍSĽUBY SÚ AJ PRE TEBA. MOC PÁNA SA CHCE DOTKNÚŤ A KONAŤ AJ TVOJOM ŽIVOTE. TAK NEVÁHAJ A PRÍĎ AJ TY MEDZI NÁS