Kurz Vitaj v Komunite

Začína sa nový komunitný rok a s ním aj prijatie nových členov. V Sklenom sa preto uskutočnil kurz Vitaj v komunite, na ktorom sa zúčastnilo 32 ľudí z okolia Žiliny, Trenčína, Martina a ďalšie. Počas tohto kurzu mohli ešte viac spoznať našu komunitu. Dostali odpovede na to kto ju založil,  to ako bol vedení otec Ricardo Duchom Svätým do nových vecí, ale aj to ako sa z túžby mať spoločenstvo zrodilo dielo, ktoré sa rozrástlo do celého sveta.  Predovšetkým tiež spoznali aký úžasný plán má Pán pre nich v Koinonii Ján Krstiteľ. Kurz bol plný svedectiev členov komunity o tom čo Ježiš robí v ich životoch skrze kráčanie v komunite.  Domov sa vrátilili povbudení a posilnení v povolaní, do ktorého si ich povolal Pán, aby boli hlasom volajúceho na púšti. Ak máš  aj ty túžbu zažiť čas s Pánom v Koinonii Ján Krstiteľ tak ťa pozývam zajtra v  nedeľu na otvorené stretnutie v Bratislave na Račianskej ulici 190, SOŠ Polygrafická alebo v Martine dňa 28.10.2012 v Stavmarte, Kollárová 73, SOŠ obchodu a služieb. V obidvoch prípadoch sa na teba tešíme a začíname o 10:00 do 16:00.

viac fotiek na kjk magazín